Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 15 Mayıs 2024

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve açıklanmasıyla ilgili politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve gizlilik haklarınız ile yasaların sizi nasıl koruduğu hakkında sizi bilgilendirir.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanıyoruz. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Yorum ve Tanımlar

Yorum

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanmıştır. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama sahiptir.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

 • Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bazı bölümlerine erişim sağlamak için sizin için oluşturulan benzersiz bir hesabı ifade eder.
 • Bağlı Kuruluş, bir tarafı kontrol eden, o taraf tarafından kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan bir varlık anlamına gelir. “Kontrol” terimi, yönetim kurulu üyelerinin veya diğer yönetim otoritelerinin seçiminde oy kullanma hakkına sahip hisse senetlerinin, sermaye paylarının veya diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasına sahip olmayı ifade eder.
 • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bize” veya “Bizim” olarak anılır) Cryptosam, Fenerbahçe Mah. İğrip Sok. No: 13/1 Kadıköy, İstanbul’u ifade eder.
 • Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirilen, tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.
 • Ülke, İstanbul, Türkiye’yi ifade eder.
 • Cihaz, bir bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder.
 • Kişisel Veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgidir.
 • Hizmet, Web Sitesini ifade eder.
 • Hizmet Sağlayıcı, verileri Şirket adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Şirket tarafından Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri yerine getirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmek için istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.
 • Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisiyle (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verilere atıfta bulunur.
 • Web Sitesi, https://www.cryptosam.com adresinden erişilebilen Cryptosam’ı ifade eder.
 • Siz, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan bireyi veya bu tür bireyin Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirketi veya diğer tüzel kişiliği ifade eder.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek bazı kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Email adresi
 • Ad ve soyad
 • Telefon numarası
 • Kullanım Verileri

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri Hizmeti kullanırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokolü adresi (örneğin IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin zamanı ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanısal veriler gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihaz türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sistemi, kullandığınız mobil internet tarayıcı türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanısal veriler dahil olmak üzere bazı bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Takip Teknolojileri ve Çerezler

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri saklamak için Çerezler ve benzeri takip teknolojilerini kullanıyoruz. Kullanılan takip teknolojileri, bilgileri toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

 • Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerez gönderildiğinde bunu belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Ancak, Çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarınızı Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadığınız sürece, Hizmetimiz Çerezleri kullanabilir.
 • Web İşaretçileri. Hizmetimizin belirli bölümleri ve e-postalarımız, örneğin, bu sayfaları ziyaret eden kullanıcıları saymak veya bir e-postayı açmak ve diğer ilgili web sitesi istatistikleri (örneğin, belirli bir bölümün popülerliğini kaydetmek ve sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulamak) gibi amaçlarla kullanılan küçük elektronik dosyalar (aynı zamanda clear gif, piksel etiketleri ve tek piksel gifler olarak da anılır) içerebilir.

Çerezler “Kalıcı” veya “Oturum” Çerezleri olabilir. Kalıcı Çerezler, çevrimdışıyken kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalırken, Oturum Çerezleri web tarayıcınızı kapattığınız anda silinir.

Aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hem Oturum hem de Kalıcı Çerezleri kullanıyoruz:

 • Gerekli / Temel Çerezler Tür: Oturum Çerezleri Yönetici: Biz Amacı: Bu Çerezler, Web Sitesi aracılığıyla size sunulan hizmetleri sağlamak ve Web Sitesinin bazı özelliklerini kullanmanızı sağlamak için gereklidir. Kullanıcıları kimlik doğrulaması yapmak ve kullanıcı hesaplarının sahte kullanımını önlemek için yardımcı olurlar. Bu Çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve bu Çerezleri yalnızca size bu hizmetleri sağlamak amacıyla kullanırız.
 • Çerez Politikası / Bildirim Kabul Çerez leri Tür: Kalıcı Çerezler Yönetici: Biz Amacı: Bu Çerezler, kullanıcıların web sitesinde çerez kullanımını kabul edip etmediklerini belirler.
 • İşlevsellik Çerezleri Tür: Kalıcı Çerezler Yönetici: Biz Amacı: Bu Çerezler, kullanıcı adınızı, dil tercihinizi veya bulunduğunuz bölge gibi giriş yaptığınızda yaptığınız seçimleri hatırlamamıza olanak tanır. Bu Çerezlerin amacı, size daha kişisel bir deneyim sunmak ve tercihlerinizi tekrar girmek zorunda kalmadan her seferinde Web Sitesine girmenizi sağlamaktır.
 • Takip ve Performans Çerezleri Tür: Kalıcı Çerezler Yönetici: Üçüncü Taraflar Amacı: Bu Çerezler, Web Sitesi trafiği ve kullanıcıların Web Sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Toplanan bilgiler, doğrudan veya dolaylı olarak sizi bireysel bir ziyaretçi olarak tanımlayabilecek anonimleştirilmiş veri olarak kabul edilebilir. Bu bilgiler, Web Sitesinin işleyişini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılabilir.

Bilgilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanabilir:

 • Hizmetimizin sağlanması ve sürdürülmesi, Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil.
 • Hesabınızı yönetmek: Hizmetin kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek. Sağladığınız Kişisel Veriler, size kayıtlı kullanıcı olarak çeşitli işlevlere erişim imkanı verebilir.
 • Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, maddeler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla bizimle yaptığınız başka herhangi bir sözleşmenin geliştirilmesi, uyulması ve taahhüdü.
 • Sizinle iletişim kurmak: Email, telefon aramaları, SMS veya bir mobil uygulama üzerinden gönderilen bildirimler gibi iletişim yollarıyla ve işlevleri, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili olarak güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere bilgilendirici iletişimler sağlamak.
 • Size haberler, özel teklifler ve sunduğumuz diğer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında genel bilgiler sağlamak, daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünler, hizmetler ve etkinlikler haricinde, sizinle ilgili olmadığı sürece.
 • İş taleplerinizi yönetmek: İş taleplerinizi katılmak ve yönetmek.
 • İş transferleri için: Bilgilerinizi, birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılanma, yeniden örgütlenme, fesih veya diğer bazı veya tüm varlıklarımızın satış veya devri gibi durumlarda, hem devam eden bir işletme hem de iflas, tasfiye veya benzer işlemler kapsamında olsun, başka bir şirkete ait olma veya birleşme konularında kullanılabiliriz.
 • Diğer amaçlar için: Bilgilerinizi veri analizi, kullanım trendlerini belirlemek, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirmek ve geliştirmek gibi diğer amaçlar için kullanabiliriz.

Bilgilerinizi Paylaşma

Şirket, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabilir:

 • Hizmet Sağlayıcılarla: Bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, sizinle iletişim kurmak gibi.
 • İş transferleri için: Bilgilerinizi, herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı, finansman veya işimizin veya varlıklarımızın bir kısmının başka bir şirkete devredilmesi gibi durumlarda paylaşabiliriz veya transfer edebiliriz.
 • Bağlı Kuruluşlarla: Bilgilerinizi bağlı kuruluşlarımızla paylaşabiliriz, bu durumda bu bağlı kuruluşlardan bu Gizlilik Politikasına saygı göstermelerini isteyeceğiz. Bağlı kuruluşlar, ana şirketimiz ve diğer iştirakler, ortak girişim ortakları veya bizim kontrol ettiğimiz veya bizimle ortak kontrol altında olan diğer şirketleri içerir.
 • İş ortaklarıyla: Size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
 • Diğer kullanıcılarla: Kişisel bilgilerinizi paylaştığınızda veya kamuya açık alanlarda başka bir şekilde etkileşimde bulunduğunuzda, bu bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görülebilir ve dışarıda açıkça dağıtılabilir.
 • Sizin rızanızla: Bilgilerinizi, sizin rızanızla başka herhangi bir amaç için ifşa edebiliriz.

Bilgilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak internet üzerinden iletim yöntemi veya elektronik depolama yöntemi %100 güvenli değildir. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çalışırken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik yapıldığında, yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayımlayarak sizi bilgilendireceğiz.

Değişiklikler yürürlüğe girmeden ve Gizlilik Politikasının üst kısmındaki “Son güncelleme” tarihini güncellemeden önce sizi e-posta yoluyla ve/veya Hizmetimizde belirgin bir bildirim yoluyla bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayımlandığında geçerli olur.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz: