Kullanım Koşulları

Şartlar ve Koşullar

Son güncelleme: 02 Haziran 2024

Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce bu şartlar ve koşulları dikkatlice okuyun.

Yorum ve Tanımlar

Yorum

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullarda tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak kullanılsalar da aynı anlama gelir.

Tanımlar

Bu Şartlar ve Koşulların amaçları doğrultusunda:

  • Bağlı Kuruluş bir tarafın kontrol ettiği, kontrol altında olduğu veya ortak kontrol altında olduğu bir varlık anlamına gelir. “Kontrol” terimi, yönetim kurulu veya diğer yönetim otoritesinin seçimi için oy kullanma hakkına sahip olan hisselerin, sermaye paylarının veya diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasına sahip olmayı ifade eder.
  • Ülke şu ülkeyi ifade eder: İstanbul, Türkiye
  • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bize” veya “Bizim” olarak da anılabilir) Cryptosam, Fenerbahçe Mah. İğrip Sok. No: 13/1 Kadıköy, İstanbul anlamına gelir.
  • Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
  • Hizmet Web Sitesini ifade eder.
  • Şartlar ve Koşullar (aynı zamanda “Şartlar” olarak da anılabilir) Hizmetin kullanımına ilişkin olarak sizinle Şirket arasındaki tüm anlaşmayı oluşturan bu Şartlar ve Koşullar anlamına gelir.
  • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti, Hizmet tarafından görüntülenebilen, dahil edilebilen veya erişilebilir hale getirilebilen herhangi bir üçüncü taraf tarafından sağlanan hizmetler veya içerikler (veriler, bilgiler, ürünler veya hizmetler dahil) anlamına gelir.
  • Web Sitesi, https://www.cryptosam.com adresinden erişilebilen Cryptosam anlamına gelir.
  • Sen Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan kişi veya bu kişinin adına Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan şirket ya da diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Onaylama

Bunlar, bu Hizmetin kullanımını düzenleyen ve sizinle Şirket arasındaki anlaşmayı yürüten Şartlar ve Koşullardır. Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmetin kullanımıyla ilgili tüm kullanıcıların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, bu Şartlar ve Koşulları kabul etmenize ve bu Şartlar ve Koşullara uymanıza bağlıdır. Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğer kişiler için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak bu Şartlar ve Koşullarla bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir kısmına katılmıyorsanız, Hizmete erişmeyebilirsiniz.

18 yaşından büyük olduğunuzu beyan edersiniz. Şirket, 18 yaşından küçüklerin Hizmeti kullanmasına izin vermez.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, ayrıca Şirketin Gizlilik Politikasını kabul etmenize ve buna uymanıza bağlıdır. Gizlilik Politikamız, Uygulama veya Web Sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve açıklanmasına ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve gizlilik haklarınız ile kanunun sizi nasıl koruduğunu anlatır. Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Şirket tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir.

Şirketin, üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bunlardan sorumlu değildir. Ayrıca, Şirketin, bu tür web siteleri veya hizmetler aracılığıyla mevcut olan herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımı veya bunlara güvenilmesi ile ilgili olarak veya bunlardan kaynaklanan veya iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıp için doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul etmektesiniz.

Herhangi bir üçüncü taraf web sitesini veya hizmetini ziyaret ettiğinizde, ilgili web sitelerinin veya hizmetlerin şartlar ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

Fesih

Bu Şartlar ve Koşulları ihlal etmeniz de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin, erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Fesih halinde, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri, herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuçsal zararlardan (kar kaybı, veri kaybı veya diğer bilgiler, iş kesintisi, kişisel yaralanma, gizlilik kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Şartların herhangi bir hükmüyle bağlantılı olarak ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde bağlantılı olan diğer zararlar için sorumlu tutulamaz, Şirket veya herhangi bir tedarikçi bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile ve çareniz temel amacını yerine getirememiş olsa bile.

“OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” Feragatnamesi

Hizmet, size “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” ve tüm kusurları ve eksiklikleri ile birlikte sağlanmaktadır. Geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve Bağlı Kuruluşları ve bunların ve ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, Hizmet ile ilgili olarak açık, zımni, yasal veya diğer herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz. Şirket, Hizmetin sizin gereksinimlerinizi karşılayacağı, amaçlanan sonuçları elde edeceği, diğer yazılımlar, uygulamalar, sistemler veya hizmetlerle uyumlu veya çalışır durumda olacağı, kesintisiz çalışacağı, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayacağı veya hatasız olacağı veya hataların veya kusurların düzeltileceği konusunda herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmaz.

Yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere, Şirket veya herhangi bir sağlayıcı, ( i) Hizmetin çalışması veya kullanılabilirliği veya Hizmette yer alan bilgilerin, içeriğin ve materyallerin veya ürünlerin doğruluğu, güvenilirliği veya güncelliği; (ii) Hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağı; (iii) Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya güncelliği; veya (iv) Hizmetin, sunucularının, içeriğinin veya Şirket adına gönderilen e-postaların virüsler, komut dosyaları, truva atları, solucanlar, kötü amaçlı yazılımlar, zaman bombaları veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğu konusunda herhangi bir beyan veya garanti yapmaz.

Bazı yargı bölgeleri, belirli türdeki garantilerin hariç tutulmasına veya bir tüketicinin geçerli yasal haklarındaki sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki bazı veya tüm istisnalar ve sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Ancak bu durumda, bu bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, geçerli yasanın izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacaktır.

Geçerli Hukuk

Ülkenin kanunları, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, bu Şartları ve Hizmeti kullanımınızı yönetecektir. Uygulamanın kullanımı ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara tabi olabilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Hizmet ile ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız varsa, önce Şirket ile iletişime geçerek anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışmayı kabul edersiniz.

Avrupa Birliği (AB) Kullanıcıları İçin

Bir Avrupa Birliği tüketicisiyseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarının zorunlu hükümlerinden yararlanacaksınız.

Türkiye Yasal Uyumu

(i) Türkiye hükümeti ambargosuna tabi bir ülkede bulunmadığınızı veya Türkiye hükümeti tarafından “terörizmi destekleyen” bir ülke olarak belirlenmediğinizi ve (ii) Türkiye hükümeti tarafından yasaklı veya kısıtlanmış taraflar listesinde bulunmadığınızı beyan ve garanti edersiniz.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz kabul edilirse, bu hüküm, uygulanabilir yasaların izin verdiği azami ölçüde bu hükmün hedeflerini gerçekleştirmek üzere değiştirilecek ve yorumlanacak ve kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin talep edilmemesi, tarafın daha sonra bu hakkı kullanma veya bu yükümlülüğün yerine getirilmesini talep etme yeteneğini etkilemez ve bir ihlalden feragat edilmesi, herhangi bir sonraki ihlalden feragat edildiği anlamına gelmez.

Çeviri Yorumu

Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmetimizde size sunulmuşsa çevrilmiş olabilir. Bir anlaşmazlık durumunda orijinal İngilizce metnin geçerli olacağını kabul edersiniz.

Bu Şartlar ve Koşullarda Yapılan Değişiklikler

Bu Şartları, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda değiştirme veya yerini başka şartlarla değiştirme hakkını saklı tutarız. Bir revizyon önemliyse, yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce makul çabalar göstererek bildirimde bulunacağız. Önemli bir değişikliğin ne olduğunu kendi takdirimize bağlı olarak belirleyeceğiz.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya Hizmetimizi kullanmaya devam ederek, revize edilmiş şartlarla bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartların tamamını veya bir kısmını kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini ve Hizmeti kullanmayı bırakın.

Bizimle İletişime Geçin

Bu Şartlar ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz: